Terugblik werkconferentie Lage Weide Logistiek Centrum

Welke logistieke ontwikkelingen komen op Lage Weide af? En hoe speelt Lage Weide, onlangs uitgeroepen tot nationale distributie hotspot 2017, daarop in? Deze vragen stonden centraal in de werkconferentie Lage Weide Logistiek Centrum van ILW en Port of Utrecht, woensdag 7 juni 2017 bij UW.

Taco Jansonius (Port of Utrecht) trapte af met een presentatie over actuele ontwikkelingen en trends. Marco van Hoek (ILW) gaf aansluitend inzicht in de eerste enquêteresultaten van Lage Weide Logistiek Centrum. Vervolgens was er een verrassingsoptreden van Wybe-Jan Bleeker van Picnic. Hij gaf een presentatie over het business model en de logistiek van Picnic. Uiteraard kwam de reden om zich recent met een DC op Lage Weide te vestigen voorbij. De goede bereikbaarheid en voldoende aanbod aan personeel waren hierin van doorslaggevende betekenis. Punt van aandacht is de bereikbaarheid met openbaar vervoer voor personeel in de avonduren en weekenden.

Kleinschalige ontkoppelpunten en nieuwe vormen van stadsdistributie

In drie deelsessies kwamen specifieke onderwerpen aan bod. Onder leiding van Jacqueline Persoon van Transport en Logistiek Nederland (TLN) is gediscussieerd over de voors en tegens van kleinschalige ontkoppelpunten op Lage Weide. Via een reserveringssysteem kunnen bedrijven straks gebruik maken van ontkoppelruimte bij collega-bedrijven. Dit om lange zware vrachtwagens (lzv’s) te splitsen. Tijdens de deelsessie gaven partijen als HEMA en Van der Wal aan dat met name het benutten van dalmomenten in de eigen bezetting een kans biedt. Zij zien als belangrijke voorwaarde dat zij als wederdienst ruimte elders in het land kunnen gaan benutten.

Aan een andere tafel presenteerden Peter Oude Kotte (Oktras), Jeroen van der Kraats (Cityhub), Elza van Genderen (CityServiceBike) en Rob Jansen (Chain Logistics) uiteenlopende innovatieve stadsdistributieconcepten. In de gelegenheid gesteld hun belangrijkste behoefte aan te geven was de rode draad: allen zoeken fysieke ruimte (deels op Lage Weide, deels elders in Utrecht) om hun concept op te starten.

A2-tunnel en fietsverbinding

In de derde deelsessie bogen ondernemers zich over de vraag: welke kansen en beperkingen stelt de huidige bereikbaarheid aan Lage Weide Logistiek Centrum? Een eerste conclusie was dat ILW op korte termijn met Rijkswaterstaat in gesprek moet gaan over de A2-tunnel. Wat doet Rijkswaterstaat om de tunneldosering te verbeteren? Wat kan het bedrijfsleven doen op het vlak van spitsmijding om de fileproblematiek te verminderen? Daarnaast werd gepleit voor een betere fietsverbinding met de stad via de Demkabrug en is handhaving op fout geparkeerde vrachtwagens gewenst op Lage Weide.

 

Laat een reactie achter

Scroll naar boven