Slimme bouwlogistiek begint praktijk te worden

slimme bouwlogistiek

‘Eerst en vooral: ik word blij van wat ik vandaag zie en hoor.’ Met deze woorden vat Dymph Hoffmans, projectmanager goederenvervoer gemeente Utrecht, op 24 juni jl. de bijeenkomst ‘kansen in slimme bouwlogistiek’ samen. Innovatieve bouwlogistiek is niet langer een theoretische exercitie, maar blijkt de praktijk op steeds meer bouwplaatsen. Gepresenteerde voorbeelden uit Utrecht en Amsterdam illustreren dit tijdens de bijeenkomst die is georganiseerd door Port Of Utrecht in samenwerking met het duurzame koplopersnetwerk D-020.

‘Bouwbedrijven die niet meegaan in slimmere vormen van bouwlogistiek missen de boot. Zeker nu binnenstedelijk bouwen, met al zijn ruimte- en milieuproblemen, de opgave voor de komende jaren is.’ Aldus Marcel Poolman (Boele & van Eesteren) tijdens zijn presentatie over nieuwbouwproject ‘de Trip’ in Utrecht. In dit project maakt een bouwhub aan de rand van de stad gebundeld vervoer van zowel materiaal als personeel mogelijk. Overlast voor de omgeving wordt zo tot een minimum beperkt.

Ruben Vrijhoef (Hogeschool Utrecht) zet de voordelen van efficiëntere bouwlogistiek cijfermatig op een rij. Cijfers die tot recent alleen ‘hard’ waren voor projecten in buitenland (Londen), maar nu ook uit onderzoek naar Nederlandse bouwprojecten naar voren komen. Een aansprekend resultaat is bijvoorbeeld de 60% reductie in voertuigbewegingen naar de bouwplaats toe (door te werken met een bouwlogistiek DC). Walther Ploos van Amstel (Hogeschool van Amsterdam) illustreert vanuit de casus nieuwbouw UvA het belang van omgevingsmanagement en het opstellen van een BLVC-plan (zoals dat in Amsterdam verplicht is). In een BLVC-plan worden vooraf verantwoordelijkheden rond Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie tijdens de hele bouw vastgelegd. Niels Wesbeek (ilips) demonstreert tot slot nieuwe ICT-toepassingen die efficiënte bouwlogistiek en just-in-time levering mogelijk maken.

Alle voorbeelden samen maken heel duidelijk: innovatie in de bouwlogistiek zit in de lift omhoog. Met als ‘drivers’ gemeenten die steeds strengere (milieu)eisen stellen en bedrijven die efficiënter en omgevingsbewuster willen werken.