Organisatie

port of utrecht

PLATFORM

Het Platform Port Of Utrecht is een regionaal samenwerkingsverband gericht op logistieke efficiency. Het platform is in 2013 opgericht door Industrievereniging Lage Weide, TLN, EVO, Koninklijke Schuttevaer, KvK en gemeente Utrecht. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in een stuurgroep die verantwoordelijk is voor koers en resultaten van het platform. Voor de dagelijkse werkzaamheden is een kerngroep ingesteld. Twintig bedrijven hebben zich in 2013 middels een samenwerkingsverklaring aan het platform verbonden.


Overheid en bedrijfsleven werken gezamenlijk, met respect voor ieders eigen belangen en verantwoordelijkheden, aan de doelstelling van het platform. Dat betekent ten eerste de regio Utrecht positioneren als duurzaam en innovatief multimodaal knooppunt. Ten tweede het initiëren, uitvoeren, financieren en/of ondersteunen van logistieke projecten.

VISIE & MISSIE

Port Of Utrecht richt zich op efficiënte en innovatieve logistieke activiteiten om bedrijven en overheden in de regio Utrecht een sterk duurzaam multimodaal knooppunt te bieden.

Vanwege de centrale ligging is de regio Utrecht een aantrekkelijke vestigingsplaats voor veel bedrijven. Industrieterrein Lage Weide functioneert daarin als logistiek centrum. Het doel van Port Of Utrecht is om Lage Weide, in samenhang met andere (logistieke) bedrijventerreinen in de regio Utrecht, als logistiek knooppunt te verduurzamen. Bereikbaarheid speelt hierin een belangrijke rol, zowel per (vracht)auto, per spoor als over water.

Port Of Utrecht zet in op duurzaam verbinden. Door logistieke processen efficiënter in te richten, ladingen te combineren en logistieke functies te verbinden, draagt dit initiatief bij aan een duurzamere logistiek en een schonere leefomgeving.

cargo-ship

WERKWIJZE

Port Of Utrecht richt zich op logistieke projecten op het gebied van weg, water en/of spoor. Ondernemersgedreven projecten die inspelen op de actualiteit. Specifieke aandachtsgebieden zijn stadsdistributie, bouwlogistiek, bundeling van goederenstromen en schone schepen.


Het werkgebied van Port Of Utrecht is de provincie Utrecht met het logistieke centrum Lage Weide en de stad Utrecht als zwaartepunt.

AGENDA

Er zijn op dit moment geen agenda-items.

port of utrecht

PUBLICATIES

Clusters in Kaart - Transport & Logistiek Provincie Utrecht

prezi-port-of-utrecht-transport-en-logistiek