Agenda Port Of Utrecht komende jaren

logistiek port of utrecht

Port Of Utrecht heeft op basis van een eind 2014 uitgevoerde marktconsultatie haar koers voor de komende jaren in de verf gezet. De goede ervaringen die in de eerste twee jaar van het platform zijn opgedaan worden doorgetrokken. Dit betekent met name: dicht bij de bedrijven staan en ondernemers samen brengen in concrete logistieke projecten.

Op verzoek van diverse marktpartijen zal Port Of Utrecht zich duidelijker gaan profileren als een regionaal samenwerkingsverband gericht op logistieke efficiency. Ook zal de scope zich meer en meer op een grotere regio rondom de stad Utrecht gaan richten. Om de projectmatige band met bedrijven aan te halen hoopt Port Of Utrecht later dit jaar een logistiek makelaar voor te stellen aan het bedrijfsleven.

Port Of Utrecht is een initiatief van TLN, Industrievereniging Lage Weide, KvK, gemeente Utrecht, EVO en BLN-Koninklijke Schuttevaer