Logistiek ontkoppelnetwerk Lage Weide

Logistiek Ontkoppelpunt (LOP) Lage Weide

Port Of Utrecht werkt aan een Logistiek Ontkoppelnetwerk Lage Weide. Doel is het ontkoppelen van LZV’s (of eco-combis’s) op individuele bedrijfsterreinen mogelijk te maken. Dit binnen een landelijk pilotproject van TLN en evofenedex, dat deelnemende bedrijven een reserveringssysteem en een gebruikersreglement aanbiedt. Streven is het ontkoppelnetwerk eind 2017 operationeel te hebben.

In aanvulling op het ontkoppelnetwerk is het streven op Lage Weide een grootschalig logistiek ontkoppelpunt (LOP) annex vrachtwagenparkeerplaats te realiseren. De beoogde locatie hiervoor ligt op industrieterrein Lage Weide. Concreet een terrein tussen de Isotopenweg en de Plutoniumweg. Het LOP ligt hier zeer strategisch: zowel direct bij de aansluiting op de A2 als bij een spooraansluiting. Mogelijkheden voor overslag tussen spoor en weg en omgekeerd zijn op termijn dus mogelijk.

Wat is een LOP?

Een Logistiek Ontkoppelpunt (afgekort met LOP) is een parkeerterrein of bedrijfsterrein dat vervoerders van buiten de regio Utrecht kunnen gebruiken om voertuigen en opleggers of aanhangwagens tijdelijk en veilig te stallen. Deze vervoerders kunnen dan met grotere combinaties of met Lange Zware Vrachtvoertuigen (LZV’s) vanuit hun vertrekpunt elders in het land efficiënt naar de regio Utrecht rijden, bij voorkeur buiten de spitsperiode. De kern van activiteiten op het LOP zal het splitsen van grote eenheden zijn. LZV’s kunnen hun lading voor de regio Utrecht op het LOP ontkoppelen. Kleinere en waar mogelijk elektrische voertuigen voltooien de logistieke operatie (met name de stad in). Daarnaast zal het LOP een functie krijgen als vrachtwagenparkeerplaats met voorzieningen voor chauffeurs en is op de locatie een truckservicepunt aanwezig. Het LOP zal een beveiligd terrein zijn.

Documenten

Klik hier voor de startnotitie LOP Lage Weide.

Contact

Wilt u met ons in gesprek over het logistiek ontkoppelnetwerk of het beoogde grootschalig LOP? Neem contact op met Taco Jansonius.